جهان آفرینش را شکوهی دیگر است امشب

جهان آفرینش را شکوهی دیگر است امشب

زمین و آسمان از هر شبی زیباتر است امشب

فلک آراسته بزمی ز ماه و زهره و پروین

عطارد باده گردان مشتری رامشگر است امشب

زمین گلشن فلک روشن بشر شادان ملک خندان

فضا خرم هوا دلکش صبا جان پرور است امشب

بپوش ای آسمان رخسار ماه و زهره و پروین

که روشن روشنایی بخش عرش اکبر است امشب

شبی از لیلة القدر است بهتر بهر پیغمبر

که نازل در برش قرآن به وجه دیگر است امشب

به گوش دل شنو آوای مرغ شب که میگوید

شب میلاد زهرا دختر پیغمبر است امشب  

        مؤید

/ 3 نظر / 42 بازدید
رضا

با سلام جالب بود

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]سلام...ببخشید دیر اومدم