بهار

به لطف قدوم بهار

به لطف آمدنش ، دگربار ترانه خوان شده ایم

بهار رنگارنگ،

گلهای امید را در وجودمان می رویاند

و دستانمان را

بر دستان هزاران آروزی نو شکفته می نهد

بهار با تحفه ی جاودانگی

دگر بار شوق را بر دنیا می افشاند

و بر تمام سرزمین مشرقی ام ، سایه می گستراند

خورشید ،

مهربان تر از همیشه ، انوارش را ،

بی دریغ ، نذر رویش خواهد کرد

این معجزه ی بهار است

این اکسیر جاودانگی است

تابش بی دریغ

بر بی نهایت زندگی

منبع : http://khodadad-honar.blogfa.com/

/ 1 نظر / 5 بازدید