الف . بوسیله ی سوزن تشریح از حد واسط دو چشم به طرف پاهای جانور حفره ای را پیدا می کنیم که به این حفره «روزنه ی پیمانه ای   »   می گویند . سپس سوزن را به داخل بدن می فشاریم تا حالت شکستن استخوانی را احساس کنیم که این شکستن ارتباط بین مغز و نخاع جانور را قطع می کند و از درد کشیدن جانور جلوگیری می کند . 
    
    
بسپس سوزن را از همان حفره ی داخل ستون فقرات ، به طرف پاهای جانور برده و اعصاب نخاعی جانور در ناحیه ی مهره ها را به طور کامل از بین می بریم .این عمل را تا زمانی که پاها به طور کامل  صاف نشده است ادامه می دهیم
.
     
   
عمل تخریب این اعصاب با سوزن تشریح به صورت جلو و عقب بردن و به طور همزمان چرخش سوزن در ستون فقرات انجام می گیرد
.
   
ج . سوزن را از همان حفره به طرف سر و مغز جانور داخل می کنیم و با دو حرکت دایره ای کوچک و بزرگ به ترتیب مغز را تخریب می کنیم
.
   
هشدار : دقت شود در هنگام تخریب مغز ، سوزن را به آرامی حرکت دهیم زیرا ممکن است دچار خونریزی شود و یا سوزن از دهان جانور بیرونآید و کار را برای تشریح کننده مشکل کند

    
   
بعد از اتمام کار باید مطمئن شویم که جانور به طور کامل قطع نخاع شده و بیهوش است
.
   
هشدار : اگر قطع نخاع به طور کامل انجام نشده باشد جانور درد کشیده و در هنگام تشریح ممکن است به هوش آید. و کار را در ادامه مشکل  کند
.
     
   
به این منطور یکبار سوزن تشریح را به آرامی به چشم چپ جانور می زنیم اگر تحریکی از سوی جانور دیده نشد مغز بخوبی تخریب شده است
.  
   
بار دوم سوزن را به پاها می زنیم اینبار هم اگر تحریکی دیده نشد تخریب نخاع جانور بخوبی انجام گرفته است
.
   
سپس جانور را به پشت می خوابانیم و آنرا فیکس می کنیم . ابتدا باید پوست را جدا کنیم که این عمل به راحتی انجام می گیرد . سپس نوبت به جدا کردن عضلات می رسد که در این مرحله باید مواظب باشیم

    
به امحاء و احشاء جانور صدمه نزنیم. در مرحله بعد هم پوست و عضله را فیکس می کنیم

        
این نکته را هم باید درز نظر داشته باشید که در هنگام جدا کردن عضله ها مراقب باشید سیاهرگ شکمی پاره نشود زیرا تپش قلب می ایستد و جانور می میرد
.
     
   
بعد از انجام دادن تمامی این مراحل تشریح جانور به پایان رسیده است و شما می توانید مطالعات خود را بر روی اعضای داخلی بدن جانور آغاز کنید. 

  

http://ir-biology.blogfa.com